ISABEL CAMPOY BATALLA es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per ISABEL CAMPOY BATALLA, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. ISABEL CAMPOY BATALLA, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament ISABEL CAMPOY BATALLA
NIF: 46573810Y
C/ Sant Andreu, 31,  17257  Torroella de Montgrí Email: info@bestinfoc.cat
Finalitat del tractament Oferir i prestar els nostres serveis de manteniment d’extintors i equips contra incendis i comercialització d’equips de seguretat individual i vestuari laboral.
Legitimació Consentiment obtingut de l’interessat.
Destinataris Les dades únicament seran comunicades a les administracions públiques, quan ho exigeixi la legislació vigent, i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació assistencial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.


Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: ISABEL CAMPOY BATALLA
NIF: 46573810Y
Adreça: C/ Sant Andreu, 31,  17257  Torroella de Montgrí
Tel.: 972760194
Email: info@bestinfoc.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que ens facilita per oferir-li i prestar-li els nostres serveis de manteniment d’extintors i equips contra incendis i comercialització d’equips de seguretat individual i vestuari laboral.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per als tractaments de les seves dades són els  consentiments que ens dóna.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Realitzarem comunicacions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les nostres obligacions legals amb les diferents administracions competents, i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament. Si ens dóna el seu consentiment per enviar-li informació sobre les nostres ofertes i productes, l’informem que les seves dades seran comunicades a l’empresa The Rocket Science Group, LLC, situada als Estats Units, que proporciona el servei de correu electrònic per a màrqueting anomenat MailChimp. The Rocket Science Group, LLC, està certificada en el compliment de l’acord “Privacy Shield”, que empara la transferència internacional de dades personals dels ciutadans de la Unió Europea amb els Estats Units.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.