POLÍTICA CORPORATIVA

 

Bestimenta & Bestinfoc, empresa dedicada a la venda, instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis i la venda i subministrament de roba de treball, uniformes i equips de protecció individual (EPI’S) té com a principal objectiu proporcionar als clients uns serveis de qualitat amb una confiança i fiabilitat en resposta, a satisfer plenament els requisits i expectatives sol·licitades assegurant-se la continuïtat de la companyia.

Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

  1. L’objectiu d’aquesta Política de Qualitat és millorar contínuament, reforçar la confiança dels nostres clients, col·laboradors i proveïdors.
  2. Proporcionar als clients una atenció ràpida, personalitzada i de proximitat.
  3. Realitzar les feines amb rigor, responsabilitat, respecte i seriositat.
  4. Conèixer quines són les expectatives i necessitats, per poder complir-les sense errors i al mateix temps, donant compliment als requisits legals, i reglamentaris que siguin d’aplicació.
  5. Fomentar les bones relacions de treball, entesa i comunicació amb els nostres col·laboradors i proveïdors.
  6. Potenciar la formació de tot el personal de l’empresa i assegurar la seva competència.
  7. Potenciar les noves tecnologies és el camí imprescindible cap a la innovació i millora.
  8. Proposar i planificar accions per minimitzar els riscos que puguin afectar el rendiment de l’empresa en tots els aspectes relacionats amb la prestació del servei i igualment, potenciar accions per aprofitar les oportunitats que garanteixen la sostenibilitat de l’empresa en el temps.

La Direcció de Bestimenta & Bestinfoc assumeix el compromís d’aportar els recursos necessaris paral·lelament a la present Política, i es compromet, també, a fer-la accessible a les parts interessades, segons es consideri pertinent i explicar-la, quan sigui oportú. Així mateix, es compromet a revisar-la periòdicament per tractar d’adequar-la a les necessitats canviants de l’organització.

La present política és el marc de referència per establir i revisar periòdicament els objectius de qualitat que tenen com a finalitat la millora continua.

I per tal que així ho consti, signi la següent política.

La Direcció

 

SGS-ISO 9001-COLOR