Pressupost

Demaneu un pressupost a través del nostre formulari sense cap compromís.

Amb 24/48 hores obtindreu la vostra resposta.Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
Responsable del tractament: BESTINFOC
Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de manteniment d'extintors i equips contra incendis i comercialització d'equips de seguretat individual i vestuari laboral.
Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra Política de Privacitat.