Extintors per marina

Com a proveïdors de serveis autoritzats SEA-FIRE MARINE per a vaixells classificats, podem inspeccionar, provar, fer el manteniment, recarregar i realitzar proves hidrostàtiques de gairebé qualsevol tipus de sistema per a vaixells.

Treballant per a clients de gairebé tot el mon, els nostres tècnics han pogut tenir l’oportunitat de treballar amb extintors i sistemes d’extinció d’incendis per a sales de màquines de marina de tota mena, des dels de CO2, pols química, FE-13, FE- 36, HFC-227, fins FM 200.

Disposem d’una gran experiència en sistemes de protecció contra incendis de marina. El nostre equip proporciona un servei i un manteniment complets, inclosos els extintors, mantes ignifugues, proves completes d’operativitat del sistema i la formació, alarmes, aturades de màquines i les proves de detecció.